24 فروردین 1403

هفتمین دوره مسابقات ملی پایان‌نامه سه دقیقه‌ای

نویسنده: طاهره شفیعی

انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار می‌کند: هفتمین دوره مسابقات ملی پایان‌نامه سه دقیقه‌ای

مهلت ثبت‌نام: ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، زمان برگزاری مسابقه: اسفندماه ۱۴۰۱

 بخش‌های موضوعی: آزاد و محیط زیست

مطالب مرتبط