3 مرداد 1403

همنشینی دانشجویی نامه و قرار

نشست‌های «نامه و قرار» به‌صورت ماهیانه از سوی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار می‌شود و تازه‌ترین نشست آن به پرسش و پاسخ با محوریت «دنیای مدرن؛ پایان خدا؟» اختصاص دارد.

در این نشست‌ها علیرضا فرهنگ، دکترای ادیان و مذاهب و سیدمحمد رجایی رامشه، دکترای مهندسی ذهن به عنوان سخنران حضور دارند و در هر جلسه با توجه با موضوع محوری این سری از نشست‌ها درباره مباحث گفت‌وگو می‌شود.

اولین نشست همنشینی دانشجویی «نامه و قرار» ویژه پرسش و پاسخ با محوریت «دنیای مدرن؛ پایان خدا» به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، ۹ مهرماه در معاونت پژوهشی این واحد برگزار شد.