1 مهر 1402

چرا نمی‌توانیم با یکدیگر صحبت کنیم؟

نویسنده: مریم خانی

این دوره توسط دکتر سوده امیرخانی و در یک جلسه دو ساعته، در معاونت فرهنگی جهاددانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.