8 خرداد 1403

چرا نمی‌توانیم با یکدیگر صحبت کنیم؟

نویسنده: طاهره شفیعی

این دوره توسط دکتر سوده امیرخانی و در یک جلسه دو ساعته، در معاونت فرهنگی جهاددانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

مطالب مرتبط