31 خرداد 1403

چهارمین نشست سلسله وبینارهای نقد و بررسی مقالات برتر پژوهشکاوی

چهارمین نشست سلسله وبینارهای نقد و بررسی مقالات برتر پژوهشکاوی با موضوع آشکارسازی مولفه‌های فرایند تهیه و تصویب طرح‌های توسعه شهری با استفاده از تحلیل موقعیت چند سطحی (بررسی موردی: طرح‌های توسعه شهری مشهد) به همت معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار می‌شود.

لینک آنلاین: https://webinar.pishgamrayan.com/Join/6325967