8 خرداد 1403

چگونه با فرزند نوجوانم رفتار کنم؟

نویسنده: طاهره شفیعی

این کارگاه دو ساعته مجزا ویژه والدین و نوجوانان 12 تا 18 سال، با حضور دکتر سوده امیرخانی توسط معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار خواهد شد.

مطالب مرتبط