1 مهر 1402

چگونه با فرزند نوجوانم رفتار کنم؟

نویسنده: مریم خانی

این کارگاه دو ساعته مجزا ویژه والدین و نوجوانان 12 تا 18 سال، با حضور دکتر سوده امیرخانی توسط معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار خواهد شد.