1 مهر 1402

چگونه روابط عاطقی سرد را احیا کنیم؟

نویسنده: مریم خانی

این کارگاه دو ساعته توسط دکتر سوده امیرخانی در 21 آبان ماه 1401 به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی اصفهان برگزار می‌شود.