3 مرداد 1403

چیزهایی هست که هر دانشجویی باید بداند

نویسنده: طاهره شفیعی

طبیعی است که دانشجو در بدو ورود به دانشگاه، به علت عدم آشنایی کافی نسبت به محیط، دچار سردرگمی شود. دانشجویان معمولا آگاهی اجمالی و خیلی کلی از دانشگاه دارند، شاید پیش از ورود به دانشگاه آگاهی ضمنی تا حدی ایجاد شده است اما برخی نکات وجود دارد که نیاز است همه دانشجویان آن‌ها را بدانند.

دانشجو به صورت همزمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته در یک یا چند دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی (تمام وقت یا پاره وقت) را ندارد و در صورت تخلف، از ادامه تحصیل بازمانده و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می‌شود و دانشجو موظف به پرداخت هزینه انصراف خواهد بود.

دانشجویی که در یک ترم مشروط شود (کسب معدل زیر ۱۲) در ترم بعد حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی را نخواهد داشت.

اگر معدل نمرات دانشجو در یک نیمسال ۱۷ یا بیشتر باشد برای ترم بعدی می‌تواند تا ۲۴ واحد درسی انتخاب نماید.

چنانچه برای دانشجو جهت فراغت از تحصیل حداکثر دو درس نظری به ارزش حداکثر ۴ واحد باقی مانده باشد می‌تواند آنها را به صورت معرفی با استاد خارج از تقویم دانشگاهی اخذ نماید و با هماهنگی استاد حداکثر تا یک ماه پس از اخذ درس بدون شرکت در کلاس می‌تواند امتحان دهد.

در صورتی که دانشجو از یک یا چند درس پیش نیاز نمره قبولی کسب ننماید و یا آنها را حذف نموده باشد می‌تواند آن درس یا دروس را با دروس وابسته در نیمسال‌های بعد انتخاب نماید، ولی در صورت اخذ همزمان چنانچه نتواند در درس پیش نیاز نمره قبولی اخذ نماید یا آن را حذف کند درس وابسته نیز حذف می‌شود (حتی در صورت قبولی درس وابسته)

غیبت دانشجو بیش از ۳ جلسه در هر درس موجب حذف آن درس می‌شود. (شایان ذکر است شهریه آن درس مسترد خواهد شد)

غیبت در جلسه امتحان هر درس موجب حذف آن درس خواهد شد. (شهریه درس مسترد نخواهد شد)

دانشجو می‌تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیلی در دوره کاردانی وکارشناسی ناپیوسته، یک نیمسال و دردوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی استفاده کند.

مطالب مرتبط