24 فروردین 1403

کارگاه آشنایی با قوانین کار و تأمین اجتماعی

مدرس این کارگاه محسن احمدی است که سرفصل‌های قرارداد کار شامل انواع قراردادها، شرایط صحت قراردادها، ویژگی‌های حقوقی ارکان، تعلیق قراردادها، خاتمه و فسخ قرارداد کار، خسارت و مزایای پایان قرارداد کار و سرفصل‌های شرایط کار شامل حق السعی، مدت، تعطیلات و مرخصی‌ها، شرایط کار زمان، شرایط کار نوجوانان و پرسش و پاسخ را ارائه خواهد داد. در پایان نیز گواهینامه حضور در کلاس به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد.