8 خرداد 1403

کارگاه آشنایی با گونه‌های فانتزی

نویسنده: طاهره شفیعی

کارگاه تکمیلی خلق داستان فانتزی با هدف آشنایی با گونه‌های فانتزی با حضور محمدرضا رهبری در معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی اصفهان برگزار خواهد شد.

مطالب مرتبط