1 مهر 1402

کارگاه آشنایی با گونه‌های فانتزی

نویسنده: مریم خانی

کارگاه تکمیلی خلق داستان فانتزی با هدف آشنایی با گونه‌های فانتزی با حضور محمدرضا رهبری در معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی اصفهان برگزار خواهد شد.