24 فروردین 1403

کارگاه آموزشی گام‌های نقد

نویسنده: طاهره شفیعی

این کارگاه با حضور دکتر حامد صفایی‌پور در تاریخ 22 آذرماه 1401 در معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی اصفهان برگزار خواهد شد.

مطالب مرتبط