1 مهر 1402

کارگاه آموزشی گام‌های نقد

نویسنده: مریم خانی

این کارگاه با حضور دکتر حامد صفایی‌پور در تاریخ 22 آذرماه 1401 در معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی اصفهان برگزار خواهد شد.