3 مرداد 1403

کارگاه آموزش خبرنگاری

نویسنده: طاهره شفیعی

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی اصفهان با همکاری خبرگزاری ایسنا اصفهان کارگاه آموزش خبرنگاری برگزار می‌کند.

مطالب مرتبط