8 خرداد 1403

کارگاه تربیت فرزند و اصول تسهیلگری

نویسنده: طاهره شفیعی

اصول تسهیلگری در کارگاه‌های تربیت فرزند، از تاریخ 11 آذرماه 1401 در معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار خواهد شد.

مطالب مرتبط