1 مهر 1402

کارگاه عملی خلق داستانِ فانتزی برای کودکان

نویسنده: مریم خانی

به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی اصفهان و با حضور محمدرضا رهبری این کارگاه در تاریخ 14 شهریورماه 1401 برگزار خواهد شد.