1 مهر 1402

کارگاه فن بیان و سخنوری

نویسنده: مریم خانی

این کارگاه ویژه شرکت کنندگان مسابقه پایان‌نامه سه دقیقه‌ای است که توسط میثم احمدی در تاریخ 4 اسفندماه 1401 ارائه خواهد شد.