3 مرداد 1403

کتاب «شفافیت نظام رسانه‌ای»

نویسنده: طاهره شفیعی

در قرن حاضر که عصر سلطه ارتباطات نام گرفته، موضوع «شفافیت» از مسائل مهمی است که هر حکومت یا سازمانی برای بقاء و حفظ مشروعیت خود به آن نیاز دارد. در این عرصه به لحاظ موضوعی می‌توان چهار نوع شفافیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نام برد که هرکدام دارای شرایط و بخش‌های مخصوص به خود است. اما موضوع مهم این اثر «شفافیت رسانه‌ای» است که به لحاظ ماهوی، زیرمجموعه شفافیت فرهنگی قرار می‌گیرد، اما به لحاظ کارکردی در تمامی حوزه‌ها کاربرد دارد.

خلاصه مباحث پیش روی این کتاب به چند کلمه کلیدی «پاسخگویی»، «حاکمیت» و «رسانه» معطوف می‌شود که در یک الگو با عنوان «شفافیت نظام رسانه‌ای» مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته و عوامل، راهبردها و پیامدهای آن به تفصیل بیان شده است.

این کتاب با هدف ارائه الگویی برای حکمروایی شفافیت رسانه‌ای در جامعه و با توجه به فقدان یک منبع جامع برای استادان، دانشجویان و پژوهشگران این حوزه در خصوص ادبیات، نظریه‌ها و دیدگاه‌های موضوع شفافیت نگاشته شده است. به‌طور کلی اگر دنبال‌ کننده هریک از موضوعات زیر هستید، این کتاب به شما پیشنهاد می‌شود:

شفافیت، رسانه، نظام رسانه‌ای، مطبوعات آزاد، جامعه مدنی، مردم‌سالاری، دموکراسی، رسانه‌پژوهی، الگوی توسعه.

مشخصات کتاب

عنوانشفافیت نظام رسانه‌ای
نویسندگانعباس زمانی و فائزه تقی‌پور
سال چاپ1402
قطعوزیری
شابک9786003184336

مطالب مرتبط