31 خرداد 1403

کتاب مبانی آموزش تربیت بدنی

نویسنده: علی صمدانیان

رشد روزافزون دانش بشری و ضرورت توجه و کاربست جدیدترین یافته‌ها، از مهمترین مأموریت‌های نظام‌های آموزشی است. کارآمدی و اثربخشی مستمر آموزش، به همراه نوآوری و تحول در ساختار و محتوای آموزشی، از اهداف مهم و بنیادی نظام دانشگاهی است. در این راستا در چارچوب برنامه‌های آموزشی رسمی دانشگاه فرهنگیان، کتاب مبانی آموزش تربیت‌بدنی به عنوان ابزاری ارزشمند، می‌تواند منبع درسی مفیدی برای دانشجومعلمان رشته آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان باشد و بستر لازم جهت بهبود کیفیت فرآیندهای آموزشی درس تربیت ‌بدنی را در دوره‌های اول و دوم مقطع ابتدایی را در جریان آموزش رسمی کشور فراهم سازد. همچنین این کتاب زمینه توسعه حرفه‌ای دانشجومعلمان آموزش ابتدایی (علوم تربیتی) و سایر معلمان دوره ابتدایی را در فرآیند برنامه‌ریزی و تدریس این موضوع فراهم آورد.

مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟

این کتاب برای اساتید تربیت‌بدنی، دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان، معلمان دوره ابتدایی و تمامی افراد علاقه‌مند به موضوعاتی از قبیل تربیت‌بدنی در دوره ابتدایی، بازی، تعلیم و تربیت حرکتی، رشد حرکتی کودکان و … مفید است.

این کتاب به زودی توسط انتشارات جهاددانشگاهی اصفهان منتشر خواهد شد.

مطالب مرتبط