15 آذر 1402

انیمیشن و موسیقی

انیمیشن درون و برون

انیمیشن درون و برون

در این انیمیشن «رایلی» احساسات مختلفی را تجربه می کند، اما به اشتباه سعی می‌کند مانع بروز برخی از آنها شود و همین باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای او می‌شود.