1 مهر 1402

پیشنهاد روز

دیدار با احساسات

دیدار با احساسات

این کتاب به کودکان کمک می‌کند تا با احساساتشان که هر روز یا هر لحظه در آنها جریان می‌یابد همانند مهمان رفتار کنند. آنها یاد می‌گیرند به جای سرکوب کردن، احساسات‌شان را بپذیرند و مانند دوستانی با آنها رفتار کنند که در جریان زندگی می‌آیند و می‌روند، تا از این طریق بتوانند به درک عمیق‌تری […]