24 فروردین 1403

یازدهیمن دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

نویسنده: طاهره شفیعی

مرحله استانی یازدهمین دوره از مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران، امسال به‌صورت مشترک، توسط سازمان دانشجویان واحدهای اصفهان و صنعتی جهاددانشگاهی اصفهان در این شهر برگزار می‌شود.

دانشجویان علاقه‌مند تا ۳۰ آبان‌ماه 1401 فرصت دارند با مراجعه به نشانی https://reg.jdisf.ac.ir/ نسبت به ثبت‌نام گروه خود در یازدهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی اقدام کنند.

مطالب مرتبط