15 آذر 1402

60 درصد ارزان‌تر از تعرفه آزمایشگاه‌های خصوصی

آزمايشگاه تشخيص طبي جهاددانشگاهی تنها آزمایشگاه در استان اصفهان است که کلیه خدمات خود را با تعرفه عمومی غیردولتی به مراجعین ارائه مي‌نمايد.