15 آذر 1402

دسته‌بندی: رویدادهای آینده

فصل سخن: کتاب «نامه عاشقانه به زمین»

چهارشنبه، 15 آذر ماه ۱۴۰۲ در کتاب اردیبهشت جهاددانشگاهی اصفهان به نقد و بررسی کتاب «نامه عاشقانه به زمین» نوشته تیک نات هان، با حضور دکتر عطیه سادات صابری خواهیم نشست.

فصل سخن: کتاب «محبت و آگوستین قدیس»

سه‌شنبه، 28 آذر ماه ۱۴۰۲ در کتاب اردیبهشت جهاددانشگاهی اصفهان به نقد و بررسی کتاب «محبت و آگوستین قدیس» نوشته هانا آرنت، با حضور دکتر علیرضا تولایی خواهیم نشست.

فصل سخن: کتاب «تحول فرهنگی»

سه‌شنبه، 21 آذر ماه ۱۴۰۲ در کتاب اردیبهشت جهاددانشگاهی اصفهان به نقد و بررسی کتاب «تحول فرهنگی» نوشته رانلد اف اینگلهارت، با حضوردکتر علیرضا رفیعی و دکتر مهدی ژیان‌پور خواهیم نشست.