24 فروردین 1403

دسته‌بندی: رویدادهای پیشین

برگزاری سلسله نشست‌‌های علمی و فرهنگی

نشست نخست از سلسله نشست‌های علمی و فرهنگی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان با موضوع تداوم و تغییر در روابط ایران و افغانستان، با تأکید بر چرایی و پیامد بازگشت طالبان به قدرت برگزار می‌شود.

ویژه برنامه «خاطرات آقای مترجم»

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی اصفهان ویژه برنامه «خاطرات آقای مترجم»
دیدار و گفت‌وگو با استاد عبدالله کوثری را برگزار می‌کند.

هم‌نشینی نامه و قرار: دنیای مدرن؛ پایان خدا؟

نشست‌های «نامه و قرار» به‌صورت ماهیانه از سوی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار می‌شود و تازه‌ترین نشست آن به پرسش و پاسخ با محوریت «دنیای مدرن؛ پایان خدا؟» اختصاص دارد.