1 مهر 1402

دسته‌بندی: سازمان دانشجویان

فراخوان جذب عکاس خبری

خبرگزاری ایکنا اصفهان در جست‌وجوی کسانی‌ست که بتوانند در بخش عکاسی خبری به آن‌ها کمک کنند.

نگاهی به مستند «ایران، یک انقلاب سینمایی»

سینما در ایران با افت و خیزهایی روبرو شد و امروز از سینما خبری نیست و در زمینه آثار مستند و داستانی سکوت حاکم است. عجیب است که فیلم‌هایی که طنز نیستند و به‌عنوان طنز تبلیغ می‌شوند مورد استقبال قرار می‌گیرند و تأمل برانگیز است که با پیش‌زمینه تجربه‌های درخشان به نقطه‌ای رسیده‌ایم که این فیلم‌ها طرفدار دارند!

برنامه کانون «برداشت» برای روز سینما

کانون فیلم «برداشت» سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی اصفهان، ویژه‌ برنامه‌‌ اکران و گفت‌وگو درباره‌ مستند «ایران، یک انقلاب سینمایی» ساخته نادر تکمیل همایون را برگزار می‌کند.

خدمات تخفیفی ما برای دانشجویان

اگر در استان اصفهان دانشجویید، کافی‌ است فرم عضویت سازمان‌ دانشجویان جهاددانشگاهی اصفهان را تکمیل کنید و از مزایای ویژه بهره‌مند شوید.

یک ویژه‌ برنامه برای روز ملی سینما

کانون فیلم «برداشت» سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی اصفهان، ویژه برنامه‌‌ اکران و گفت‌وگو درباره‌ مستند «ایران، یک انقلاب سینمایی» اثر نادر تکمیل همایون را برگزار می‌کند.