1 مهر 1402

دسته‌بندی: فراخوان های دانشجویی

فراخوان جذب عکاس خبری

خبرگزاری ایکنا اصفهان در جست‌وجوی کسانی‌ست که بتوانند در بخش عکاسی خبری به آن‌ها کمک کنند.

دوره ایکنایی شو!

این دوره به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی و خبرگزاری اکنا و در قالب چهار جلسه(هرجلسه دو ساعت) و به‌صورت حضوری برگزار می‌شود.

دوره ایسنایی شو!

کارگاه آموزش خبرنگاری از سوی خبرگزاری ایسنا منطقه اصفهان در قالب ایسنا کلاس برگزار می‌شود.