1 مهر 1402

دسته‌بندی: ایسپا

فراخون جذب پرسشگر

مرکز افکارسنجی دانشجویان جهاددانشگاهی واحد اصفهان درنظر دارد برای تکمیل کادر پرسشگری خود، اقدام به جذب پرسشگر نماید. این مرکز برای انجام طرح‌های خود در