1 مهر 1402

دسته‌بندی: انیمیشن‌و‌موسیقی

انیمیشن درون و برون

در این انیمیشن «رایلی» احساسات مختلفی را تجربه می کند، اما به اشتباه سعی می کند مانع بروز برخی از آنها شود و همین باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای او می‌شود.