8 خرداد 1403

دسته‌بندی: پژوهشکاوی

طرح‌های توسعه شهری به چه کار می‌آیند؟

چهارمین نشست از سلسله وبینارهای مقالات نقد و بررسی پژوهشکاوی با موضوع «آشکارسازی مولفه‌های فرایند تهیه و تصویب طرح‌های توسعه شهری با استفاده از تحلیل موقعیت چند سطحی» برگزار شد.

چهارمین نشست سلسله وبینارهای نقد و بررسی مقالات برتر پژوهشکاوی

چهارمین نشست سلسله وبینارهای نقد و بررسی مقالات برتر پژوهشکاوی با موضوع آشکارسازی مولفه‌های فرایند تهیه و تصویب طرح‌های توسعه شهری با استفاده از تحلیل موقعیت چند سطحی به همت معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار می‌شود.

نقش نهادهای مردمی در اصلاح شهرسازی

دومین نشست از سلسله وبینارهای مقالات نقد و بررسی پژوهشکاوی با موضوع «نهادهای مردمی ایرانی چگونه می‌توانند شهرسازی را اصلاح کنند؟» برگزار شد.

رویداد پژوهشکاوی انگیزه‌بخش نویسندگان مقالات علمی است

به مناسبت هفته پژوهش نخستین نشست از سلسله وبینارهای نقد و بررسی مقالات برگزیده پژوهشکاوی با عنوان «تبیین جایگاه فضای عمومی شهری در دو انگاره مصرف فرهنگی و تولید اجتماعی فضا» به همت معاونت پژوهش جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار شد.

کارگاه نبایدهای روش کیفی برگزار شد

به مناسبت هفته پژوهش «کارگاه نبایدهای روش کیفی» با عنوان «به خط زرد لبه سکو نزدیک نشوید» از سوی معاونت پژوهش جهاددانشگاهی اصفهان برگزار شد.

اصفهان را سنتی می‌خواهیم یا مدرن؟

شهر تاریخی اصفهان برای رهایی از مشکلاتی که گریبان این شهر را گرفته باید به سمت مدرنیته حرکت کند یا سنتی باقی بماند؟، پرسشی که یافتن پاسخ آن می‌تواند کلید گشایش برخی مشکلات این شهر شود.