31 خرداد 1403

دسته‌بندی: یادداشت

آینده سرزمین ما در خطر است

بیابان‌زایی، تخریب زمین و خشکسالی از مهم‌ترین چالش‌های زیست محیطی زمان ما هستند، به طوری که در هر ثانیه، معادل 4 زمین فوتبال از زمین‌های سالم در سطح کره زمین تخریب می‌شود.

پنجره فرصت داده‌های نامرئی

فضای کسب‌وکار دائماً در حال تغییر و پیچیدگی بیشتر است و در چنین فضایی، همواره اطلاعات و داده‌ها نقش حیاتی در گرفتن تصمیمات استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی دارند.

تکاپوی سبز برای احیای زمین

امسال، روز جهانی محیط زیست به میزبانی عربستان سعودی برگزار می‌شود و موضوع آن بر احیای زمین، بیابان‌زایی و مقاوم‌سازی در برابر خشکسالی متمرکز است.

خودت را دوباره بیافرین

وقتی به زندگی شخصی و شغلی خود، و مقصدی که رو به آن در حرکتید می‌اندیشید، آیا به نظرتان این همان چیزی است که باید باشد؟