15 آذر 1402

دسته‌بندی: یادداشت

انضباط نارس و تنبیه شهروندان منضبط

از اتوبان شهید همت وارد زیرگذر منتهی به خیابان سجاد-آزادگان – فرایبورگ  می‌شوم. پیش از رسیدن به ایستگاه  بی آر تی، از سه مسیر خیابان، یک مسیر به این اتوبوس‌ها اختصاص می‌یابد؛ ابتدا با خط کشی، سپس با میخ‌های برجسته‌ی در سطح آسفالت و نهایتا با موانع خیابانی.

مالکیت‌های یواشکی!

ابتدای کوچه می‌ایستم و به کیوسک نگهبان و اهرم راه‌بند مقابل آن نگاه می‌کنم. پرسش‌هایی در ذهنم شکل می‌گیرد: آیا اینجا یکی از کوچه‌های شهر من نیست؟ علت حضور نگهبان با آن اهرم سفید و قرمز راه‌بند -که عموما پایین است به نشانه «ورود ممنوع»- در ورودی این گذر به اصطلاح عمومی چیست؟