3 مرداد 1403

رویدادهای حوزه فرهنگی

سینما چگونه به آینده شکل می‌دهد؟

سینما چگونه به آینده شکل می‌دهد؟

کانون فیلم «برداشت»، اندیشکده‌ آینده‌پژوهی و اسنواتک، به بهانه‌ روز جهانی آینده، پنل گفت‌و‌گو درباره‌ سینما و آینده را برگزار می‌کنند.

برگزاری سلسله نشست‌‌های علمی و فرهنگی

برگزاری سلسله نشست‌‌های علمی و فرهنگی

نشست نخست از سلسله نشست‌های علمی و فرهنگی معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان با موضوع تداوم و تغییر در روابط ایران و افغانستان، با تأکید بر چرایی و پیامد بازگشت طالبان به قدرت برگزار می‌شود.

1 2 3 4