1 مهر 1402

معاونت آموزش و کارآفرینی

مراكز آموزش كوتاه‌مدت جهاد دانشگاهی واحد اصفهان از سال ۱۳۶۸ فعاليت آموزشی خود را در دوره‌های عمومی و تخصصی آغاز کرد. این واحد درحال‌حاضر با ۶ مرکز آموزش در سطح استان مشغول فعالیت آموزشی است. برنامه‌ریزی، تدوین و اجرای دوره‌های آموزشی تخصصی موردنیاز دستگاه‌‎ها، سازمان‌ها و نهادها نیز از دیگر وظایف این بخش است.

در حال حاضر، محتوایی در بخش ویژه ثبت نشده است.

آموزش زبان انگلیسی و آموزش‌های پزشکی شامل دوره‌های حرفه‌ای ویژه‌ی دندان‌پزشکان و پرستاران و دوره‌های عمومی مانند تکنسین داروخانه، دستیار دندانپزشک، امدادگری اورژانس و …. به عهده‌ی این مرکز است.

این مرکز آموزش که در خیابان مرداویج واقع شده در سال ۱۳۸۷راه اندازی شده است. با ۱۸ فضای آموزشی، قابلیت برگزاری کلاس برای ۲۵۰ نفر فراگیر به صورت همزمان دارا می باشد. گروه آموزشی زبان انگلیسی و گروه آموزشهای پزشکی در این مرکز فعال می باشد و در یک دهه اخیر مجری کلیه دوره های مهارتی عمومی و تخصصی در حوزه پزشکی بوده است مانند دوره های حرفه ای ویژه دندانپزشکان و پرستاران و دوره های عمومی مانند تکنسین داروخانه، دستیار دندانپزشک، امدادگری اورژانس … که منجر به اشتغال زایی تعداد زیادی از جوانان استان شده است .

مرکز آموزشی مرداویج

آموزش برگزاری دوره‌های عمومی و تخصصی آموزش زبان‌های خارجی شامل دوره‌های ترمیک و فشرده، دوره‌های تخصصی مانند تربیت مدرس زبان انگلیسی با هدف اشتغال و دوره‌های آمادگی آزمون‌های داخلی و خارجی مانند PTE ,TOLIMO, MCHE, MSRT, IELTSبه عهده‌ی این مرکز است.

این مرکز آموزش که در خیابان کمال اسماعیل واقع شده در سال 1385راه اندازی شده است. با دارا بودن 16 فضای آموزشی قابلیت برگزاری کلاس برای 240 نفر فراگیر به صورت همزمان می باشد. در پانزده سال گذشته این مرکز به صورت تخصصی در حوزه آموزش زبان های خارجی فعالیت داشته و دوره های تخصصی مانند تربیت مدرس زبان انگلیسی با هدف اشتغال و همچنین دوره های آمادگی آزمونهای داخلی و خارجی مانند PTE.TOLIMO.MCHE.MSRT.IELTS برگزار می نماید.

دوره‌های آموزشی این مرکز به‌صورت تخصصی در حوزه‎ی علوم تربیتی است، اما در کنار آن دوره‎های کوتاه‌مدت حسابداری و مدیریت، هنر، کامپیوتر، زبان انگلیسی و زبان‌های غیرانگلیسی هم ارائه می‌شود. محبوب‌ترین دوره‎های این مرکز تربیت مربی مهدکودک و همچنین حسابداری است.

این مرکز آموزش که در خیابان هشت بهشت غربی واقع شده در سال ۱۳۸۷راه اندازی شده است. این مرکز با دارابودن ۲۵ فضای آموزشی قابلیت برگزاری کلاس برای ۳۵۰ نفر فراگیر به صورت همزمان می باشد. گروه های آموزشی فعال در این مرکز شامل گروه علوم تربیتی، حسابداری و مدیریت، هنر، کامپیوتر، زبان انگلیسی(بزرگسال و کودک و نوجوان) و زبان های غیر انگلیسی است.

این مرکز به مدت یک دهه برگزارکننده تخصصی دوره های گروه علوم تربیتی مانند تربیت معلم دبستان، مربی مهدکودک، موسس و مدیر مهدهای کودک و دوره های گروه کامپیوتر و هنر بوده است.

مرکز آموزشی مرداویج

این مرکز در زمینه‌ی برگزاری دوره‌های هنر، زبان انگلیسی، حسابداری و کامپیوتر فعالیت دارد.

مرکز آموزشی جابر انصاری که در خیابانی با همین نام واقع شده در سال ۱۳۹۴ راه اندازی شده است. این مرکز با وجود ۲۰ فضای آموزشی، قابلیت برگزاری کلاس برای ۲۵۰ نفر فراگیر به صورت همزمان را داراست. گروه‌های فعال آموزشی در این مرکز شامل گروه‌های هنر، زبان انگلیسی (بزرگسال و کودک و نوجوان)، حسابداری، کامپیوتر و هنر است. همچنین این مرکز از ابتدای تاسیس تا کنون به صورت تخصصی مجری دوره های حسابداری و زبان های خارجی بوده است .

 

مرکز آموزشی مرداویج

این مرکز در زمینه‌ی برگزاری دوره‌های زبان‌های انگلیسی و غیرانگلیسی خدمات آموزشی ارائه می‌دهد.

این مرکز آموزش در خیابان دانشگاه واقع شده ودر سال ۱۳۹۶ راه اندازی شده است. با دارابودن ۸ فضای آموزشی قابلیت برگزاری کلاس برای ۱۱۰ نفر فراگیر به صورت همزمان می باشد. از ابتدای تاسیس تا کنون این مرکز مجری دوره های عمومی و تخصصی زبانهای انگلیسی و غیر بوده است.

مرکز آموزشی مرداویج

مرکز شماره هفت جهاد دانشگاهی با عنوان مرکز شیخ کلینی از سال 1402 شروع به کار کرده است.
این مرکز ویژه دوره‌های کودکان و نوجوانان است. دوره آموزشی مهارتی و رویدادهای آموزشی از دوره‌های پیش بینی شده در مرکز شیخ کلینی است. این مرکز دارای 13 فضای آموزشی و کارگاهی است.

مرکز آموزشی مرداویج

اداره‌ی اشتغال در زمینه‌ی برگزاری رویدادهای نوین حوزه‌ی کارآفرینی مانند استارت‌آپ ویکند، ایده شو، هاکا گلوبال، نت تلنت، رویداد تِداکس و … فعالیت دارد.

مرکز آموزشی مرداویج

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، جنب دانشکده معارف ،معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان