15 آذر 1402

اخبارآموزشی

برگزاری دو آزمون توسط جهاددانشگاهی اصفهان

برگزاری دو آزمون توسط جهاددانشگاهی اصفهان

معاونت آموزش جهاددانشگاهی واحد اصفهان دو آزمون پایان دوره آموزشی داوری میانجی‌گری استان اصفهان و استخدام نیروی انسانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را برگزار کرد. 

1 2 3