5 اردیبهشت 1403

اخبارآموزشی

آزمون استخدامی بانک توسعه صادرات برگزار می‌شود

آزمون استخدامی بانک توسعه صادرات برگزار می‌شود

مرکز آزمون جهاددانشگاهی، با توجه به مجوزهای صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در دستگاه‌های اجرایی کشور، آزمون استخدامی بانک توسعه صادرات را برگزار می‌کند.

برگزاری آزمون استخدامی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

برگزاری آزمون استخدامی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

مرکز آزمون جهاددانشگاهی، باتوجه به مجوزهای صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در دستگاه‌های اجرایی کشور، آزمون استخدامی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و شرکت‌های وابسته را برگزار می‌کند.

آگاه‌سازی مدیران با رادیوکست‌های جهاد

آگاه‌سازی مدیران با رادیوکست‌های جهاد

فعالیت رادیو جهاد در قالب ویدیوکست آموزشی با موضوعات چالش‌های مدیران، تأثیر بازاریابی در صادرات موفق، مرگ تدریجی کسب و کارها و ... در جهاددانشگاهی واحد اصفهان شروع شد.

1 2 5 6