15 آذر 1402

اخبار ایکنا

نشست تحلیلی «فلسطین از گذشته تا آینده»

نشست تحلیلی «فلسطین از گذشته تا آینده»

در تاریخ وقایع فجیع زیاد داریم، اما اینکه این دو روند «اغوا» و «تحریف» بازو به بازوی سرکوب و معدوم‌سازی حرکت کنند، تنها در این تاریخ این رژیم دیده می‌شود، به همین دلیل رژیم اسرائیل، کثیف‌ترین و رذیلانه‌ترین پدیده تاریخ بشر است. 

فصل دوم نشست‌های «قرآن به‌مثابه متن ادبی»

فصل دوم نشست‌های «قرآن به‌مثابه متن ادبی»

دومین نشست از فصل دوم سلسله‌نشست‌های «قرآن به‌مثابه متن ادبی» با عنوان «درس‌گفتارهای روایت در قرآن»، ۱۶ مهرماه 1402 به همت خبرگزاری ایکنا در معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی اصفهان برگزار شد.

پنجمین همنشینی «نامه و قرار»

پنجمین همنشینی «نامه و قرار»

پنجمین نشست از سلسله هم‌نشینی‌های «نامه و قرار» با موضوع تفکر در آیات سوره عصر، به همت خبرگزاری ایکنا و معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار شد.

1 2