3 مرداد 1403

رویدادهای ایکنا

کارگاه سوژه‌یابی

کارگاه سوژه‌یابی

به همت خبرگزاری ایکنا و ایسنا اصفهان کارگاه سوژه‌یابی در تاریخ 20 مهرماه 1401 و با حضور بهنام افشاری، سردبیر خبرگزاری ایسنا اصفهان برگزار خواهد شد.

1 2