مرکز آموزش مرداویج

برگزارکننده دوره‌های آموزشی پزشکی، زبان‌های انگلیسی، زبان‌های غیر انگلیسی و فنی و مهندسی و کامپیوتر

راه های ارتباطی:

مرکز آموزشی مرداویج

مرکز آموزش کوتاه مدت شماره 1: ( مرکز آموزش مرداویج )

آموزش زبان انگلیسی و آموزش‌های پزشکی شامل دوره‌های حرفه‌ای ویژه‌ی دندان‌پزشکان و پرستاران و دوره‌های عمومی مانند تکنسین داروخانه، دستیار دندانپزشک، امدادگری اورژانس و …. به عهده‌ی این مرکز است.

نشانی: مرداویج، خیابان فرایبورگ، نبش چهارراه پرواز