8 خرداد 1403

پژوهشکاوی 1401

چهارمین دوره اهدای نشانِ پژوهش کاوی، ۵ بهمن‌ماه 1401 در دو بخش اصلی معرفی ده مقاله برتر و اهدای نشان پژوهش کاوی در دانشگاه اصفهان برگزار شد. در این دوره، ۱۰ مقاله برتر در حوزه مطالعات شهری معرفی شدند. ارزیابی ۱۰ مقاله برتر به بررسی مقالات منتشر شده در بازه زمانی پاییز ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۱ در مجلات منتخب هیئت داوران مرتبط می‌شود. در ابتدای این فرایند ۲۴ مجله تخصصی در حوزه مطالعات شهری انتخاب و از این مجلات ۵۵۵ مقاله علمی پژوهشی برای ارزیابی انتخاب شدند. از این تعداد نیز ۳٠۶ مقاله در مرحله پایش اولیه و ۳٠ مقاله برای پایش نهایی مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت با یک ارزیابی تخصصی، ۱٠ مقاله به‌عنوان مقالات برتر برگزیده شدند.

عنوان و اسامی نویسندگان مقالات برگزیده در چهارمین دوره اهدای نشانِ پژوهش کاوی به شرح زیر است:

۱. آشکارسازی مؤلفه‌های فرایند تهیه و تصویب طرح‌های توسعه شهری با استفاده از تحلیل موقعیت چند سطحی بررسی موردی: طرح‌های توسعه شهری مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده: مریم دانشور، استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

۲. تاثیر سنجه های کالبدی- فضایی خیابان شهری بر تحریک هیجانی عابرین پیاده با استفاده از EEG

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان: عصمت پای کن:  دانش‌آموخته دکتری، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 محمدرضا پورجعفر: استاد، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

احسان رنجبر:  استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

۳. تبیین جایگاه فضای عمومی شهری در دو انگاره مصرف فرهنگی و تولید اجتماعی فضا

نوع مقاله : مقالات نظری و بنیادی

نویسندگان:

ابوالفضل طغرایی: پژوهشگر دکتری شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

احسان رنجبر: استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

عباس کاظمی:  دانشیار گروه مطالعات فرهنگی، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

۴. تحولات پژوهش‌های شهریِ شهر تهران در قرن اخیر؛ با تاکید بر مطالعات اجتماعی و برنامه ریزی

نوع مقاله: مجله اقتصاد و برنامه ریزی شهری

نویسنده:  ولی الله رستمعلی زاده

۵. جایگاه مفهوم منفعت عمومی در فرایند شکل گیری مگامال: یک نظریه زمینه‌ای در خصوص تجربه ساکنین بافت‌های پیرامونی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان:

نیره دیاریان، پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

فرشاد نوریان: دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران

۶. چارچوبی روش‌شناختی در شناسایی مسائل واجد ارزش پژوهش پیرامون «خاطره جمعی» در شهر ایرانی با اتخاذ رویکرد مسئله-محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان:

 سید عبدالهادی دانشپور:  دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

مهران علی‌الحسابی: دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

مصطفی حسینی کومله: دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

۷. طرح مبانی نظری و پیشنهاد چارچوب مفهومی برای مقررات ملی شهرسازی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان:

محمد علی جلالی نسب: استادیار شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

حسین ذبیحی: دانشیار شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

مهیار اردشیری:  استادیار شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

۸. عرصه‌های گذار به مدیریت شهری یکپارچه در ایران با تاکید بر وظایف، کارکردها و صلاحیت های شورای شهر و شهرداری

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان:

ناصر برک پور: استاد گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

ایرج اسدی: دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

۹.قدرت و منفعت عمومی: تحلیلی انتقادی از صورتبندی منفعت  عمومی در طرح ساماندهی خیابان قیام یزد

نوع مقاله: پژوهشی

میترا حبیبی: دانشیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

محمدرضا توانگر: دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

۱۰. نهادهای مردمی ایرانی چگونه می‌توانند شهرسازی را اصلاح کنند؟ بررسی موردی در محله شوش

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده: استادیار مدعو در گروه شهرسازی، دانشکده هنر معماری، دانشگاه آزاد تهران- جنوب، تهران، ایران

همچنین در این مراسم به ۲ پژوهشگر یا پژوهشیار برتر سال ۱۴۰۱، و نیز یک سازمان برتر نشان پژوهش کاوی اهدا شد. در فرآیند این انتخاب، در ابتدا، ۱۰ سازمان و نهاد مرتبط با حوزه و مطالعات علوم انسانی، به ویژه مطالعات شهری انتخاب شدند، پس از آن با ۲۵ نفر از افراد شاخص این نهادها در خصوص مهم‌ترین ویژگی‌های پژوهش و پژوهشگر خوب مصاحبه به عمل آمد. در ادامه از افراد مصاحبه شونده خواسته شد به معرفی افراد همکار در عرصه پژوهش بپردازند. در این مرحله ۴۵ نفر معرفی شدند و در گام نهایی از میان ۴۵ نام پیشنهادی، اسامی ۲  پژوهشگر و پژوهش‌یار برتر و همچنین نام یک سازمان برتر در امر پژوهش برای اهدای نشان پژوهش کاوی اعلام شد.

اسامی افراد و سازمان منتخب در پژوهش‌کاوی چهارم به شرح زیر است:

علی صفری، عضو هیئت علمی و مدیر منابع انسانی دانشگاه اصفهان

حمیدرضا صفوی، عضو هیئت علمی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان