31 خرداد 1403

آرشیو فناوری – ستفا

ظهور پلتفرم‌های هوش مصنوعی مولد در سلامت

ظهور پلتفرم‌های هوش مصنوعی مولد در سلامت

بسیاری از نوآوری‌ها در اولین تولدشان رشد نمی‌کنند،اماهوش مصنوعی مولد نه تنها ارتباط پزشک و بیمار را تغییر می‌دهد، بلکه نحوه ارتباط بیماران با مسائل بهداشتی را نیز تغییر می‌دهد. مولد هوش مصنوعی انقلابی در سلامت و فناوری ایجاد خواهد کرد.

هوش مصنوعی داوینچی می‌شود

هوش مصنوعی داوینچی می‌شود

سرویس هوش مصنوعی لئوناردو شما را به دنیای فراتر در تصویرسازی میبرد. هر آنچه که در ذهن دارید به این پلتفرم بگویید و تماشا کنید که چگونه بهتر از هر طراحی، تصاویر زیبا برای شما خلق میکند.

کمربند ماساژ طب فشاری SHEAN

کمربند ماساژ طب فشاری SHEAN

SHEAN اولین کمربند ماساژ طب فشاری است که روی شکم شما کار می‌کند، گرفتگی عضلات شما را تسکین می‌دهد و سلامت روده شما را بهبود می‌بخشد.

ترازوی Lescale P3

ترازوی Lescale P3

برخلاف ترازوهای معمولی که تنها بخشی از داستان را بیان می‌کنند، این نوآوری دارای هشت الکترود پیشرفته است که اندازه‌گیری‌های دقیقی را برای پنج بخش بدن - بازوها، پاها و بالاتنه انجام می‌دهد.

دستگاه moonbird چیست؟

دستگاه moonbird چیست؟

این دستگاه با تایید علمی، تنها در 10 دقیقه، از طریق تمرین تنفس آهسته، استرس را کاهش می‌دهد.