گروه مطالعات اجتماعی، فرهنگی شهر

گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی فرهنگی شهر در سال 1388 به عنوان هسته اولیه بخش علوم انسانی در معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد اصفهان تشکیل شد. این گروه با انجام طرح‌های پژوهشی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، در طول فعالیت خود گسترش یافت.

زمینه اصلی فعالیت گروه پایداری اجتماعی شهر است. بر اساس تعاریف، پایداری اجتماعی زمانی رخ می‌دهد که فرایندهای رسمی و غیررسمی؛ نظام‎ها، ساختارها و روابط، فعالانه از ظرفیت نسل‌های فعلی و آینده برای ایجاد جوامع سالم و قابل زیست پشتیبانی کند. جوامع پایدار، اجتماعی عادلانه، متنوع، متصل و دموکراتیک هستند و کیفیت زندگی خوبی را فراهم می‌کنند.

در راستای تلاش برای ارتقا وضعیت شهر اصفهان و کمک به حل شدن یا کمرنگ شدن مسائل اجتماعی موجود، شهر اصفهان نیازمند حضور فعال بازیگران بالقوه و بالفعل (اعم از دولت، جامعه‌مدنی، نهادهای رسمی و غیر رسمی) در عرصه‌ی اداره‌ی امور است. مراکز پژوهشی مانند گروه‌های پژوهشی جهاد دانشگاهی، حلقه‌ای واسط میان دو قطب مدیران شهری و شهروندان محسوب می‌شوند که با فهم جامعه محلی به مدیران شهری کمک می‌کنند تا در راستای دستیابی به پایداری اجتماعی شهر موفق‌تر عمل کنند.

بر این اساس گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی شهر می‌تواند با انعکاس نگرش‌ها، جهت‌گیری‌های شهروندان، کنش‌ها و واکنش‌های بین نهادهای رسمی، دولتی و نهادهای مدنی به عنوان بازوی پژوهشی، مدیریت شهری و منطقه‌ای را به فهم همه‌جانبه‌ی تصمیم‌سازان از شهر و منطقه و درعین‌حال فهم تنوعات و پتانسیل‌های توسعه‌ی بستر مجهز سازد و مجال تصمیم‌گیری علمی و روشمند را برای مسئولین فراهم آورد و تسهیگر فرآیند مشارکت نهادهای غیررسمی، تقویت نقش عرصه‌ی عمومی در اداره‌ی شهر در راستای سازگاری منافع گوناگون و در نتیجه پایداری شهر اصفهان باشد.

پروژه‌های شاخص و دستاوردها

طرح‌های پژوهشی

 • مسئله‌یابی و شناسایی مهمترین مشكلات اجتماعی استان اصفهان
 • سنجش میزان اثربخشی آموزش‌های شهروندی صورت گرفته توسط کمیته فرهنگ شهروندی در شهر اصفهان
 • موانع تجاری‌سازی ایده‌ها؛ تجربه‌ی نخبگان
 • تحلیل محتوای آموزش‌های ارائه‌شده (فراگیر و نظام‌مند) توسط کمیته‌ی فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان
 • سنجش نیازهای شهروندان شهر اصفهان در سه سطح شهر، منطقه و محله (با تأکید بر مفهوم کیفیت زندگی)
 • سنجش نیازهای شهروندان منطقه 15(خوراسگان) در دو سطح منطقه و محله(با تأکید بر مفهوم کیفیت زندگی)
 • نیازسنجی عمومی شهروندان (به منظور استفاده در تدوین برنامه و بودجه‌ی 1394 شهرداری اصفهان)
 • تعیین اولویت‌های راهبردی اصفهان
 • ارتقای رفتار ترافیکی عابران پیاده
 • آسیب‌شناسی مطالعات نیازسنجی شهری با تأکید بر تجارب شهر اصفهان
 • سنجش نگرش‌ها، نیازها و انتظارات جامعه‌ی محلی اطراف شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • طراحی مدل مفهومی شناسنامه فرهنگی اجتماعی محلات شهر اصفهان
 • نظرسنجی خدمات ستاد هماهنگی خدمات سفرشهر اصفهان در سال 1396 و 1398
 • تحلیل رضایت از فعالیتهای شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان‎ در سال 1395 نزد شهروندان اصفهانی
 • اشتراک‌گذاری تجارب زنان موفق در کسب و کارهای خانگی در استان اصفهان
 • ارزیابی آموزش‌های شهروندی در مدارس شهر اصفهان
 • بررسی و تحلیل نگرش جامعه نسبت به شرکت فولاد مبارکه
 • کاوش در معانی ذهنی جامعه محلی نسبت به شرکت فولاد مبارکه 32(مطالعه روستاهای لاو، حوض ماهی، حسن آباد و شهر طالخونچه)
 • تدوین مدل مفهومی شناسایی مسائل اجتماعی شهر اصفهان
 • شناسایی ارزش‌ها، نگرش‌ها و انتظارات کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان با تأکید بر تفاوت‌های نسلی
 • سنجش میزان استفاده شهروندان شهر اصفهان از خدمات الکترونیک کمپین «یک شهر، چند کلیک»
 • بررسی شیوه‌های افزایش اثربخشی و کارایی اطلاع‌رسانی موضوعات مدیریت شهری به شهروندان شهر شیراز

تألیف و ترجمه کتاب

 • تالیف کتاب «مدل مفهومی شناسنامه فرهنگی اجتماعی محلات شهر اصفهان»
 • ترجمه کتاب «نیازسنجی» نوشته جیمز آلتشولد و دیوید کومار

برگزاری کارگاه‌های تخصصی

 • کارگاه آموزشی Amos
 • کارگاه آموزشی spss مقدماتی و پیشرفته
 • کارگاه آموزشی روش تحقیق کیفی با نگاهی بر نشانه‌شناسی
 • کارگاه آموزشی روش تحقیق کیفی
 • کارگاه آموزشی ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی
 • تکنیک‌های روش تحقیق کیفی
 • درآمدی بر آینده پژوهی
 • نظریه زمینه‌ای
 • پروپوزال نویسی در پژوهش کیفی با تأکید بر نظریه زمینه‌ای
 • تحلیل گفتمان
 • تحلیل مضمون

توانمندی‌ها و خدمات قابل ارائه

 • انجام پژوهش‌های اجتماعی در حوزه شهر با رویکردهای کمی و کیفی
 • ایجاد شبکه‎ی پژوهشگران و ارتقای مهارت‎های پژوهشی
 • پرورش و ارتقای مهارت‌های پژوهش کیفی در سطح استان از طریق برگزاری کارگاه‌های روش تحقیق کیفی با اساتید صاحب‌نام در این حوزه
 • ارائه مشاوره‌های تخصصی به پژوهشگران در حوزه پژوهش‌های کمی و کیفی
 • ترجمه و تألیف کتاب در حوزه‌های پژوهش‌های شهری
 • تدوین مقالات علمی در راستای نشر دانش تولید شده
 • همکاری به عنوان ناظر در پروژه‌های علمی