8 اسفند 1402

اجرای طرح پژوهشی مشترک با فولاد مبارکه

9 مهر 1402

نویسنده: ریحانه سادات سجادی

مدیر گروه مطالعات اجتماعی فرهنگی شهر معاونت پژوهش جهاددانشگاهی اصفهان دراین‌باره توضیح داد: از سال 1398 گروه مطالعات اجتماعی فرهنگی شهر، هر ساله با انجام طرح‌هایی با مضامین سنجش نگرش و کاوش در معانی ذهنی جامعه محلی نسبت به فعالیت‌های شرکت فولاد مبارکه، با این شرکت همکاری می‌کند.

دکتر مینا جلالی گفت: این طرح‌ها در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت فولاد مبارکه  انجام می‌شود و  تلاش بر این است که تحلیل جامعی از  دیدگاه مردم و مسئولین سازمان‌ها و نهادهای مستقر در محدوده‌های تحت تأثیر شرکت فولاد مبارکه در مورد اقدامات و فعالیت‌های مختلف شرکت ارائه شود.

وی گفت: مراحل پیمایش و جمع‌آوری داده‌های کمی پژوهش با همکاری مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) واحد اصفهان انجام می‌شود و در ادامه نتایج به دست آمده از تحلیل یافته‌ها در اختیار شرکت فولاد مبارکه قرار می‌گیرد.

مدیر گروه مطالعات اجتماعی فرهنگی شهر معاونت پژوهش جهاددانشگاهی اصفهان درباره تفاوت اجرای این طرح در سال جاری با سال‌های گذشته، اظهار کرد: طی دو سال اخیر جامعه آماری مورد مطالعه در این طرح، گسترده‌تر از سال‌های گذشته بوده است. به‌گونه‌ای‌که علاوه بر شهر اصفهان و مناطق شهری و روستایی مبارکه که هر سال مورد پیمایش قرار می‌گرفت، محدوده‌‌های تحت تأثیر دیگری در مناطق شهری و روستایی بروجن، شهرضا و گاوخونی نیز به جامعه آماری مورد پژوهش اضافه شدند.

جلالی با تاکید بر اینکه نتایج این پژوهش‌ها، یافته‌هایی ارزشمند در راستای تعالی سازمانی شرکت فولاد مبارکه در اختیار این شرکت قرار می‌دهد، خاطرنشان کرد: همکاری پژوهشی چندین ساله گروه مطالعات اجتماعی فرهنگی شهر با شرکت فولاد مبارکه در این راستا، حاکی از کیفیت اجرا و تحلیل این پژوهش‌ها و کاربردی بودن نتایج آن برای  شرکت فولاد مبارکه است.

خبرهای مرتبط

نشانی: خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان اندیش، بعد از تالار سبز، جهاددانشگاهی واحد اصفهان