8 خرداد 1403

بازی صبح بخیر

نویسنده: طاهره شفیعی

 اهداف:

سرگرم شدن و سر شوق آوردن افرادتجربه احساسات مختلف
برقراری ارتباط اولیهکم کردن کمرویی
تجربه یافتن در نحوه رفتار درستگسترش رفتارهای خوب روزمره
ابراز احساسات مختلفپرورش خودشناسی کودکان

 روش بازی:

بچه‌ها دور اتاق می‌گردند و موسیقی نیز پخش می‌شود. در این بازی وقتی موسیقی قطع می‌شود راهنما فرمان کاری را می‌دهد که بچه‌ها باید انجام دهند. مثلاً باید بگوید موقع ایستادن و قطع شدن موسیقی همه بخندند، عصبانی، ناراحت، کلافه یا خجالتی باشند.

در مرحله دوم می توانید این بازی را با توضیح جملات زیر ادامه دهید.

مثال:

  • صبح زوده و تو به قدر کافی نخوابیده‌ای تلاش کن بدون نگاه کردن به افرادی که به اون‌ها برمی‌خوری خواب آلود راه بری.
  • امروز تو به خوبی استراحت کردی و حالت خیلی خوبه پس تلاش کن به هر کسی که در راه مدرسه می‌بینی لبخند بزنی.
  • تو حالت خیلی خوبه اما به شدت عجله داری به سرعت به سمت مدرسه می‌دوی و با افرادی که در راه می‌بینی خیلی سریع سلام و احوالپرسی می‌کنی و صبح بخیر میگی.
  • راهروی مدرسه شما پر از بچه‌هاست در حالی که تلاش می‌کنی از میون اونا با فشار رد بشی، دوستات رو می‌بینی و براشون دست تکان می دی، سلام می‌کنی یا به هر شکل توجه شون رو به خودت جلب می‌کنی.
  • امروز خیلی ناراحت هستی، وارد کلاس میشی با ناراحتی سلام می کنی  و روی صندلیت می شینی.
  • امروز با عصبانیت وارد خونه می شی و با عصبانیت به همه سلام میدی و به اتاقت میری.
  • امروز تعطیله به همراه خانواده است به مهمونی رفتی، تو  وقت داری سر فرصت به همه سلام کنی و با چند کلمه زیبا و خوشحال با اونا احوالپرسی کنی.

درباره بازی حرف بزنیم

آیا هیچ کدوم از این برخوردها تو رو به یاد رفتاری که در گذشته انجام دادی می‌اندازه؟

 کدام نوع از رفتارهای افراد رو می‌پسندی؟

 افراد بزرگسال به کدوم رفتار میگن رفتار پسندیده؟

بازی به صورت نمایش

شما می توانید بچه‌ها را به گروه‌های مختلف تقسیم کنید و با موضوعات زیر نمایش بازی کنید:

  • آهای تو نمی‌دونی چه جوری سلام کنی؟
  • در راه مدرسه دچار دردسر می شید.

مطالب مرتبط