24 فروردین 1403

برگزاری آزمون استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اردیبهشت 1403

13 اسفند 1402

نویسنده: پروانه سادات عبداللهی

ثبت نام این آزمون به صورت اﯾنترنتی در سامانه مرکز آزمون جهاددانشگاهی به نشانی hrtc.ir  تا پایان روز سه‌شنبه 15 اسفندماه 1402 تمدید شد. به متقاضیان تاکید می‌شود در مدت زمان اعلام شده، نسبت به ثبت نام اقدام کرده و از موکول کردن آن به روزهای پاﯾانی خودداری کنند.

زمانی که سامانه مرکز آزمون جهاددانشگاهی به نشانی hrtc.ir  جهت وﯾراﯾﺶ اطﻼعات داوطﻠبان باز است، داوطﻠبان می‌توانند با مراجعه به پروفاﯾل کاربری خود و کلیک بر روی بخش وﯾراﯾﺶ اطﻼعات اقدام به وﯾراﯾﺶ اطﻼعات ثبت شده خود کنند.

درصورتی که داوطلب جهت ویرایش وارد ساﻣانه شود، باید دوباره تمام ٧ مرحله را به صورت کاﻣل طی کرده و کد رهگیری خود را ﻣشاهده کند، درغیر این صورت تغییرات ﻣورد نظر داوطلب اعمال نخواهد شد و همان اطﻼعات قبل از ویرایش برای داوطلب معتبر خواهد بود.

کارت شرکت در آزمون، از روز ۱۸ اردﯾبهشت ماه ۱۴۰۳ برای مشاﻫده و پرﯾﻨﺖ بر روی ساﯾﺖ مرکز آزمون جهاددانشگاهی به آدرس hrtc.ir قرار خواﻫد گرفت. آزمون در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه 1403 در تهران و در صورت لزوم در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها حسب مورد، برگزار خواﻫد شد.

ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام چاپ کارت به آگاهی داوطﻠبان خواﻫد رسید. صدور کارت شرکت درآزمون، به منزله تایید اطﻼعات ارسالی از سوی داوطﻠبان نبوده و اصل مدارک داوطﻠبان پس از اجرای آزمون، مورد بررسی قرار خواﻫد گرفت.

زمان اعلام نتاﯾج آزمون، اواخر خرداد ماه۱۴۰۳خواهد بود.

خبرهای مرتبط

نشانی: خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان اندیش، بعد از تالار سبز، جهاددانشگاهی واحد اصفهان