31 خرداد 1403

برگزاری آزمون استخدامی موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی در اصفهان

4 شهریور 1402

نویسنده: طاهره شفیعی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، آزمون استخدامی موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی روز جمعه (سوم شهریورماه) با حضور 108 نفر شامل 54 زن و 54 مرد در مرکز شیخ کلینی جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار شد.

براساس دفترچه راهنمای این آزمون مراحل تعیین حد نصاب علمی و معرفی افراد جهت سایر مراحل به شرح زیر است:

الف) تعیین داوطلبان دارای حد نصاب علمی

معرفی داوطلبان جهت بررسی مدارک و سایر مراحل جذب، منوط به کسب حد نصاب لازم در آزمون کتبی

است.

حدنصاب عبارت است از کسب حداقل ۵۰ درصد نمره مکتسبه میانگین ۳ نفر اول در هر شغل و در هر

استان/ شهر.

ب) معرفی لیست حداکثر ۲ برابر ظرفیت جهت بررسی مدارک از بین دارندگان حدنصاب علمی

انتخاب داوطلبان جهت بررسی مدارک به میزان حداکثر دو برابر ظرفیت (در صورت وجود داوطلب واجد

شرایط) از میان داوطلبان دارای حدنصاب علمی در هر شغل با در نظر گرفتن سهمیه های قانونی و رعایت

اولویت امتیاز مکتسبه و سایر قوانین و مقررات جاری صورت می پذیرد. در صورت عدم تائید افراد معرفی شده

در فرایند بررسی مدارک، نفرات ذخیره به ترتیب نمره فضلی جهت بررسی مدارک معرفی خواهند شد.

ج) اعلام لیست حداکثر ۲ برابر ظرفیت جهت انجام مصاحبه از بین دارندگان حد نصاب آزمون علمی

انتخاب داوطلبان ۲ برابر ظرفیت در هر شغل (در صورت وجود داوطلب واجد شرایط) جهت انجام مصاحبه،

صرفاً از بین داوطلبانی که مدارک آنان بررسی و مورد تأیید قرار گرفته، در هر شغل صورت می‌گیرد.

د) معرفی به واحد منابع انسانی (انتخاب یک برابر ظرفیت)

پس از برگزاری مصاحبه، معرفی داوطلبان به واحد منابع انسانی بر اساس مجموع نمره کل نهایی مکتسبه آنها با وزن 50 درصد برای آزمون کتبی و50 درصد برای مصاحبه و به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش (به عنوان نفر اصلی) خواهد بود. در صورت عدم تایید افراد معرفی شده در این فرایند، نفرات ذخیره به ترتیب نمره فضلی به واحد منابع انسانی معرفی خواهند شد.

در صورت مساوی بودن نمره کل نهایی، اولویت معرفی به واحد منابع انسانی با داوطلبانی خواهد بود که نمره مکتسبه آنان در آزمون کتبی بالاتر باشد.

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت آزمون جهاددانشگاهی به نشانی https://hrtc.ir/  مراجعه کنند.

خبرهای مرتبط

نشانی: خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان اندیش، بعد از تالار سبز، جهاددانشگاهی واحد اصفهان