8 اسفند 1402

برگزاری جلسات متمرکز گروهی با سالمندان فعال منطقه یک اصفهان

11 آذر 1402

نویسنده: ریحانه سادات سجادی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، در راستای همین پرسش، طرح پژوهشی «تعیین الزامات و نیازهای ایجاد مرکز اجتماعی ویژه سالمندان شهر اصفهان» در سال 1401 به کارفرمایی شهرداری اصفهان (معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی) به فراخوان گذاشته شد و در نهایت پروپوزال تیم پژوهشی «مطالعات کالبدی شهر- جهاددانشگاهی واحد اصفهان» به عنوان گروه منتخب اعلام شد.

سرپرست گروه مطالعات کالبدی شهر معاونت پژوهش جهاددانشگاهی اصفهان در این باره، توضیح داد: انجام مطالعات این طرح از اردیبهشت ماه 1402 آغاز شد و پس از انجام فاز مطالعات کتابخانه‌ای، مطالعات میدانی و گردآوری داده‌ها به صورت مصاحبه‌های متمرکز انجام شد.

دکتر مینا کشانی‌ همدانی افزود: در همین راستا، با توجه به اینکه منطقه پایلوت این طرح، منطقه یک شهرداری اصفهان تعیین شد، در گام نخست، پس از بازدیدهای میدانی و مصاحبه با افراد محلی، از سالمندان فعال در این منطقه و سایر  مناطق شهر اصفهان دعوت به عمل آمد تا در نشست­ متمرکز گروهی که به همت تیم پژوهش جهاددانشگاهی واحد اصفهان و با همکاری شهرداری اصفهان برگزار شد، در محل موزه‌حمام علی‌قلی‌آقا، حضور یافته و نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود را درباره گذران اوقات فراغت و طراحی مرکزی با این کاربری برای سالمندان، در قالب گفتگوی گروهی به اشتراک بگذارند.

وی گفت: تاکنون دو جلسه متمرکز با حضور سالمندان فعال، برگزار شده است و سالمندانی به نمایندگی از کانون‌های بازنشستگان ارگان‌های مختلف، راهنماهای ایستگاه‌های ورزشی سالمندان منطقه و سالمندان هنرمند فعال حضور داشته‌اند.

سرپرست گروه مطالعات کالبدی شهر معاونت پژوهش جهاددانشگاهی اصفهان اظهار کرد: در این جلسات سالمندان درخصوص مشکلات و نیازهای خود که در زندگی روزمره و فضای اجتماعی و شهری با آن مواجه هستند، مسائلی را مطرح کرده و در ادامه در خصوص شیوه‌های گذران اوقات فراغت خود، صحبت‌هایی ارائه کردند و در همین راستا پیشنهاداتی پیرامون ویژگی‌های مراکز گذران اوقات فراغت سالمند، به لحاظ شکل و فرم و همچنین به لحاظ محتوا و کارکرد، از سوی آنان مطرح شد.

وی خاطرنشان کرد: تیم پژوهش در نظر دارد، بعد از پیاده‌سازی گفتگوهای انجام شده در این جلسات، مدل پیشنهادی طراحی مرکز گذران اوقات فراغت سالمندان را استخراج کرده و در قالب برگزاری جلسات نخبگانی، با مشارکت نخبگان این حوزه، مدل مذکور را تدقیق و ارائه کند.

خبرهای مرتبط

نشانی: خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان اندیش، بعد از تالار سبز، جهاددانشگاهی واحد اصفهان