8 خرداد 1403

برگزاری دو آزمون توسط جهاددانشگاهی اصفهان

14 آبان 1402

نویسنده: پروانه سادات عبداللهی

معاونت آموزش جهاددانشگاهی واحد اصفهان ۱۱ آبان ماه، همزمان با سراسر کشور، آزمون پایان دوره آموزشی داوری میانجی گری استان اصفهان و آزمون استخدام نیروی انسانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را برگزار کرد.

در آزمون پایان دوره آموزشی داوری میانجی‌گری استان اصفهان، ۲۲۶ نفر شرکت کردند که شامل  ۷۹ زن و ۱۴۷ مرد بود. همچنین در آزمون استخدام نیروی انسانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ۲۳۸ نفر حضور داشتند که شامل ۱۳۴ مرد و ۱۰۴ زن بود.

آزمون پایان دوره آموزشی داوری میانجی‌گری استان اصفهان ساعت ۹ صبح در مرکز جابر انصاری جهاددانشگاهی اصفهان برگزار شد.

آزمون استخدام نیروی انسانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز ساعت ۹ صبح در مرکز شیخ کلینی جهاددانشگاهی اصفهان برگزار شد.

داوطلبان برای پیگیری نتایج آزمون به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir مراجعه کنند.

خبرهای مرتبط

نشانی: خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان اندیش، بعد از تالار سبز، جهاددانشگاهی واحد اصفهان