31 خرداد 1403

تحول یکی از اصلی ترین نیازهای جهاددانشگاهی/ لزوم بازگشت به ماموریت‌های اصلی

11 تیر 1402

نویسنده: طاهره شفیعی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، دکتر محمد محسن غفوریان در دومین روز پنجاهمین گردهمایی سراسری معاونان آموزش و کارآفرینی واحد‌های سازمانی جهاددانشگاهی، بیان کرد: در دوره جدید فعالیت جهاددانشگاهی این جمع بندی وجود دارد که نیاز به تحول یکی از اصلی ترین نیازهای ماست که اگرچه همیشه موضوعیت داشته، اما امروز بیش از هر زمانی اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه رویکردهای مختلفی به این کار تحولی می توان داشت، گفت: اما جهاددانشگاهی ماهیت و ریشه‌هایی دارد که به زمینه های اصلی پیدایش آن برمی گردد و آن چیزی نیست غیر از انقلاب اسلامی و انقلاب فرهنگی.

معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی افزود: به تعبیر دکتر شریعتی گاهی بازگشت به خویشتن از ضروری ترین رویکردها و برنامه هاست. برای جهاددانشگاهی و حوزه معاونت آموزشی هم اگر توفیقی متصور باشد اتفاقی نخواهد افتاد مگر با بازگشت به خویشتن و پرداختن به ماموریت‌های اصلی.

وی با بیان اینکه در حوزه معاونت آموزشی باید مزیتی نسبت به سایر واحد‌های آموزشی داشته باشیم، گفت: ماموریت ما فقط مهارت آموزی نیست و ماموریت دیگر تربیت انسان های متعهد و خلاق است که ویژگی هایی غیر از افزایش دانش و بینش طلب می کند.

دکتر غفوریان با تاکید بر اینکه کارهایی از جنس کار فرهنگی و پرورشی هم باید به کارهای آموزشی جهاددانشگاهی اضافه شود، گفت: امیدوارم در این دوره برای تبدیل این ایده به برنامه تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد در سال های گذشته خلایی در حوزه ستادی داشتیم و آن اینکه درگیر کار اجرایی بودیم و کمتر به خلاقیت و پیشتازی که از جهاد انتظار می‌رفت پرداختیم، خاطرنشان کرد: به عنوان یکی از اولویت ها جمعی از افراد باتجربه و علاقه مند برای نقد خلاق و نوآوری را گردهم خواهیم آورد و همه ایده‌های خوب را تبدیل به برنامه خواهیم کرد و کارها را با کیفیت بهتر پیش خواهیم برد.

خبرهای مرتبط

نشانی: خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان اندیش، بعد از تالار سبز، جهاددانشگاهی واحد اصفهان