8 خرداد 1403

تقدیر از واحدهای برگزیده حوزه معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی

11 تیر 1402

نویسنده: طاهره شفیعی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، در پنجاهمین گردهمایی معاونان آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی در اصفهان، سازمان علوم پزشکی تهران، واحد صنعتی اصفهان، واحد اصفهان، سازمان کرمانشاه، واحد زنجان  و سازمان یزد به عنوان واحدهای برگزیده حوزه معاونت آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی معرفی و تقدیر شدند.

در این گردهمایی همچنین از سردار سرتیپ گودرزی معاون محترم آموزشی قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح تقدیر شد.

از همکاران حوزه آموزش کارآفرینی، دکتر محمدصادق بیجندی معاون سابق آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی، مهندس سید عزیز آشنا معاون سابق  آموزش سازمان جهاددانشگاهی تهران، دکتر حسین امینی مشهدی معاون سابق آموزشی جهاددانشگاهی خراسان رضوی و رییس فعلی این واحد سازمانی و دکتر وحید جوانبخت رئیس سابق موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی اصفهان تقدیر شد.

از دیگر برنامه های روز اول این گردهمایی می توان ارایه برنامه های آینده اداره کل اشتغال و کارآفرینی، تجربیات واحد کرمان(پروژه ایمیدرو)، برنامه های آینده دبیرخانه امور اعضای هیات علمی و کمیسیون های دائمی، تجربیات مرکز اطلاعات علمی در حوزه تولید محتوا، برنامه های آینده اداره کل راهبری و نظارت راهبردی، تجربیات واحد صنعتی اصفهان در حوزه امور مدرسان، آموزش های پزشکی، گزارش پروژه Eight اشاره کرد.

برگزاری کارگاه آموزشی، ارایه برنامه های آینده اداره کل مدیریت پروژه های آموزش و کارآفرینی و بیان ظرفیت های کانون ارزیابی و توسعه شایستگی مدیران، برنامه های آینده اداره کل برنامه ریزی و توسعه آموزش و بیان ظرفیت های مرکز آزمون، ارایه جهاددانشگاهی واحد اصفهان، ارایه رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان و جمع بندی از برنامه های روز دوم این گردهمایی است.

خبرهای مرتبط

نشانی: خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان اندیش، بعد از تالار سبز، جهاددانشگاهی واحد اصفهان