1 مهر 1402

دیدار با احساسات

نویسنده: کارشناس روابط عمومی

این کتاب به کودکان کمک می‌کند تا با احساساتشان که هر روز یا هر لحظه در آنها جریان می‌یابد همانند مهمان رفتار کنند. آنها یاد می‌گیرند به جای سرکوب کردن، احساسات‌شان را بپذیرند و مانند دوستانی با آنها رفتار کنند که در جریان زندگی می‌آیند و می‌روند، تا از این طریق بتوانند به درک عمیق‌تری از خودشان دست پیدا کنند. در پایان کتاب تمرینات ذهن آگاهی برای حضور در لحظه و زندگی در زمان حال و پرورش انعطاف پذیری آورده شده است.