24 فروردین 1403

کانون‌های دانشجویی

ویژه برنامه هنر نزد ایرانیان است و بس نیست…

ویژه برنامه هنر نزد ایرانیان است و بس نیست…

کانون فیلم «برداشت» سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی اصفهان، ویژه‌ برنامه‌‌ هنر نزد ایرانیان است و بس نیست... نشستی صمیمانه پیرامون هنر، هنر اصیل و چرایی ابتذال هنر در جامعه را برگزار می‌کند.

 آغاز به کار کانون داستان «نویسا»

 آغاز به کار کانون داستان «نویسا»

کانون داستان «نویسا» با تشکیل گروه «شب نویس» و دعوت از دانشجویان دوست‌‎دار داستان برای پیوستن به این گروه، فعالیت خود را در سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی واحد اصفهان آغاز کرد.

نگاهی به مستند «ایران، یک انقلاب سینمایی»

نگاهی به مستند «ایران، یک انقلاب سینمایی»

سینما در ایران با افت و خیزهایی روبرو شد و امروز از سینما خبری نیست و در زمینه آثار مستند و داستانی سکوت حاکم است. عجیب است که فیلم‌هایی که طنز نیستند و به‌عنوان طنز تبلیغ می‌شوند مورد استقبال قرار می‌گیرند و تأمل برانگیز است که با پیش‌زمینه تجربه‌های درخشان به نقطه‌ای رسیده‌ایم که این فیلم‌ها طرفدار دارند!

برنامه کانون «برداشت» برای روز سینما

برنامه کانون «برداشت» برای روز سینما

کانون فیلم «برداشت» سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی اصفهان، ویژه‌ برنامه‌‌ اکران و گفت‌وگو درباره‌ مستند «ایران، یک انقلاب سینمایی» ساخته نادر تکمیل همایون را برگزار می‌کند.

شروعی برای «برداشت»

شروعی برای «برداشت»

کانون فیلم «برداشت» سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی اصفهان که با حضور جمعی از دانشجویان دوست‌دار سینما تشکیل‌ شده، قرار است هر ماه، میزبان برگزاری دو نشست از سلسله نشست‌های اکران و گفت‌وگو درباره سینمای ایران و جهان باشد.