فرهنگ اقتصادی، دانشگاه را تحت فشار قرار می‌دهد

تاریخ خبر

29 بهمن 1397

فرهنگ اقتصادی، دانشگاه را تحت فشار قرار می‌دهد

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان گفت: فرهنگ اقتصادی نیز دانشگاه را تحت فشار قرار می‌دهد، چرا که منطق بازار منطق سود است. برای مثال رشته های علوم انسانی که در کوتاه‌مدت پولساز نیستند با اقبال کمتری از سوی مردم روبرو می‌شود.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، ثریا معمار یکشنبه (۲۸ بهمن ماه) در نشست سبک زندگی دانشجویی و نقش آن در غنای فرهنگی و اجتماعی و انتقال سرمایه فرهنگی، اظهار کرد: جوانان و دانشجویان در جامعه بسیار منعطف هستند و به همین دلیل در مقابل چالش های اجتماعی تغییرات بیشتری دارند و این باعث می‌شود به این گروه بیشتر توجه کنیم.

وی افزود: بر اساس تحقیقات در ایران سرمایه زندگی با متغیرهای مختلف در نظر گرفته شده است و سبک زندگی دانشجویی با چالش های بسیاری مواجه است.

این استاد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه سبک زندگی به طور مستقیم سرمایه فرهنگی را بازنمایی نمی‌کند، تصریح کرد: سبک زندگی ترکیبی از سرمایه فرهنگی با سایر متغیرهاست. بر اساس نظر بردیو سبک زندگی متناسب با سرمایه فرهنگی فرد و گروه شکل می‌گیرد و اگر تناسب نباشد موجب اختلال می شود.

سبک زندگی ارتباط محکمی با مفهوم هویت دارد

معمار گفت: عوامل مختلفی از جمله مدرنیته، فردگرایی، سن، جنس، وضعیت تاهل، منابع موجود، سرمایه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مختلف در این میان تاثیرگذار است.

وی افزود: سبک زندگی ارتباط محکمی با مفهوم هویت دارد و این عوامل می تواند عامل ایجاد اختلال در سرمایه فرهنگی و به تبع آن سبک زندگی دانشجویی باشد.

عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، تاکید کرد: مشکلاتی از این دست برای دانشگاه معضل بزرگی است. برای مثال آرایش غلیظ یک دانشجوی دختر به این دلیل است که دانشگاه نتوانسته در این زمینه اثرگذار باشد و این یعنی جنسیت بر سبک زندگی دانشجویی غلبه کرده است و یا دانشجویی که از مناطق روستایی وارد محیط دانشگاه شود نیز تحت تاثیر متغیرهای اثرگذار قرار می گیرد.

دانشجوی کمال‌گرا با سبک زندگی ساده دانشجویی سازگار نیست

وی همچنین افزود: یکی از این عوامل اثرگذار بر سبک زندگی، سامان روانی است که تاثیر بالایی در سبک زندگی دانشجویی دارد. اگر دانشجویی کمال گرا باشد سبک زندگی دانشجویی بر آن اثر ندارد و نمی تواند با سبک زندگی ساده دانشجویی سازگار باشد.

معمار تصریح کرد: شش نوع فرهنگ دانشگاهی مطرح است که شامل فرهنگ کالجی، توسعه‌ای، مذاکره‌ای، مجازی، حقیقی و مدیریتی است که متاسفانه در ایران هیچکدام از این نقش‌ها در نظر گرفته نشده است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه هر یک از این فرهنگ‌ها تاثیر عمیقی بر سبک زندگی دانشجویی دارد، خاطرنشان کرد: فشارهای ساختاری بر فرهنگ دانشگاهی تاثیرگذار است. دانشگاه‌ها از چند جهت تحت تاثیر هستند که یکی از این عوامل سیاسی است که در قالب نقش دولت نمود پیدا می‌کند.

فرهنگ اقتصادی دانشگاه را تحت فشار قرار می‌دهد

وی ادامه داد: فرهنگ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گاهی در تعارض با فرهنگ دانشجویی قرار دارد. فرهنگ اجتماعی نادرست مانند مصرف گرایی، خاص گرایی، نگاه ابزاری به تحصیل، نگاه صرف به تحصیل به عنوان منبع کسب منزلت و نگاه مادی از جمله فشارهایی است که بر فرهنگ دانشجویی اعمال می‌شود.

معمار گفت: فرهنگ اقتصادی نیز دانشگاه را تحت فشار قرار می‌دهد، چرا که منطق بازار منطق سود است. برای مثال رشته های علوم انسانی که در کوتاه‌مدت پولساز نیستند با اقبال کمتری از سوی مردم روبرو می‌شود.

وی تاکید کرد: فضای سیاسی در هر جامعه ای سهم چشمگیری در سبک زندگی افراد و گروه‌ها دارد و علاوه بر فضای سیاسی در جامعه، فضای سیاسی ایجاد شده در هر دانشگاه می تواند در نوع سبک زندگی دانشجویان منشا اثر باشد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در مطالعه سبک های دانشجویی به سبک پیشامدرن، شبه مدرن، ورزش محور، جهان محلی، لذت محور و علم محور تقسیم می شود که از انواع سبک‌ها در ایران کمتر از یک سوم علم محور رواج دارد و در این میان لذت محور در بالاترین رده است.

معمار با اشاره به نظریه بوردیو در خصوص سرمایه فرهنگی و سبک زندگی خاطرنشان کرد: این دو در تقابل با یکدیگر دارند و سرمایه فرهنگی نه به تنهایی، بلکه در برهم کنش با سایر انواع سبک‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. سبک های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نمادین مجموعه سرمایه‌هایی است که بوردیو در نظر می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خبرهای مرتبط