24 فروردین 1403

«نیک‌آیین» و «ایران من»، نمایندگان اصفهان در مرحله کشوری مسابقات مناظره دانشجویان

2 اسفند 1402

نویسنده: طاهره شفیعی

داوری مرحله پایانی مناظرات را غلامرضا قجاوند، مدیر گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، حسن ثقفیان، عضو هیئت‌علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، و علی قنبری، عضو هیئت‌علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان، بر عهده داشتند.

گروه‌های شرکت‌کننده در این روز، «نیک‌آیین» و «ایران من» بودند که به‌منظور تعیین رتبه‌های اول و دوم روبه‌روی هم قرار گرفتند.

یک مناظره نیز برای رقابت دو گروه «گفتمان» و «مکث» و مشخص‌شدن نفر سوم هم پیش‌بینی شده بود که به‌دلیل انصراف گروه «مکث» از دانشگاه اصفهان، گروهی دیگر، یعنی گفتمان از همین دانشگاه به مقام سوم رسید.

مناظره نهایی

در رقابت پایانی و به‌منظور تعیین گروه برتر این دوره از مناظرات، «نیک‌آیین» (دانشگاه اصفهان) و «ایران من» (دانشگاه آزاد واحد شهرضا) روبه‌روی یکدیگر نشستند. گزاره مورد بحث نیز «برای تعدیل رویکردهای محلی نمایندگان مجلس باید نهادی مشابه مجلس سنا در ایران تأسیس شود» بود. گروه «نیک‌آیین» و «ایران من» به‌ترتیب با مواضع موافق و مخالف حضور یافتند.

بر اساس نظر داوران، پیروز این مناظره گروه «ایران من» از دانشگاه آزاد واحد شهرضا اعلام شد. البته هر دو گروه «نیک‌آیین» و «ایران من» به مرحله کشوری خواهند رفت و در آن مسابقات با دیگر گروه‌ها از سراسر کشور به نمایندگی از جهاد دانشگاهی اصفهان رقابت خواهند کرد. در مسابقات کشوری به برنده نهایی نشان فیلسوف گفت‌وگو، خواجه نصرالدین طوسی، اهدا خواهد شد.

خبرهای مرتبط

نشانی: خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان اندیش، بعد از تالار سبز، جهاددانشگاهی واحد اصفهان