3 مرداد 1403

پایان ارزیابی شایستگی قبول شدگان آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی استان اصفهان

نویسنده: طاهره شفیعی

22 مهر 1402

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، ارزیابی شایستگی 700 نفر از قبول شدگان آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی استان اصفهان از تاریخ 27 شهریور ماه شروع و تا 18 مهرماه 1402 ادامه داشت.

در این ارزیابی کارشناسان و متخصصان، متقاضیان پست‌های مامور تشخیص مالیات، کارشناس امور اداری، حسابدار، کارشناس فناوری اطلاعات، کارشناس حقوقی، کارشناس روابط عمومی و کارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی را در قالب تیم های 16 نفره در گروه‌های صبح و بعد ازظهر در مرکز شماره 4 معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد اصفهان ارزیابی کردند.

خبرهای مرتبط

نشانی: خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان اندیش، بعد از تالار سبز، جهاددانشگاهی واحد اصفهان