15 آذر 1402

پایان ارزیابی شایستگی قبول شدگان آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی استان اصفهان

22 مهر 1402

نویسنده: طاهره شفیعی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اصفهان، ارزیابی شایستگی 700 نفر از قبول شدگان آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی استان اصفهان از تاریخ 27 شهریور ماه شروع و تا 18 مهرماه 1402 ادامه داشت.

در این ارزیابی کارشناسان و متخصصان، متقاضیان پست‌های مامور تشخیص مالیات، کارشناس امور اداری، حسابدار، کارشناس فناوری اطلاعات، کارشناس حقوقی، کارشناس روابط عمومی و کارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی را در قالب تیم های 16 نفره در گروه‌های صبح و بعد ازظهر در مرکز شماره 4 معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد اصفهان ارزیابی کردند.

خبرهای مرتبط

نشانی: خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان اندیش، بعد از تالار سبز، جهاددانشگاهی واحد اصفهان